Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody
Nagrody dla uczestników:
  • laureaci I, II i III miejsca w kraju w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego (np. smartfon, tablet, smartwatch lub inne)
  • autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe
  • najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi powyżej 10 uczestników otrzyma nagrodę książkową
  • wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.
Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu:
  • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze Szkoły 10 lub więcej uczestników otrzyma dyplom uznania.
  • Szkolny Organizator Konkursu, kktóry zgłosił ze Szkoły 20 lub więcej uczestników otrzymuje upominek książkowy z klasyki gatunku (kryminał,romans, sensacja)
Nagrody dla Szkół:
  • najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny
  • szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.