Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Społeczeństwie i Kulturze „KALEJDOSKOP” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych

Celem Konkursu Wiedzy i Społeczeństwie i Kulturze „KALEJDOSKOP” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nauki o społeczeństwie, kulturze i sytuacji politycznej współczesnej Polski, oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie (zarówno w aspekcie publicznym, jak też gospodarczym).

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyróżnione szkoły zostaną uhonorowane dyplomami.

Wszyscy uczestnicy, z każdej szkoły otrzymają dyplomy.
Korespondencję prosimy kierować pod adres:
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „KALEJDOSKOP”
Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Limanowskiego 15
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl